Underrättelse granskningsutlåtandet till detaljplan för Stadsskogen 2:11 (Stadsskogsskolan)

Detaljplan för Stadsskogen 2:11 (Stadsskogsskolan).

Granskningsutlåtandet till ärendenummer S-2018-1080 Detaljplan Stadsskogen 2:11 (Stadsskogsskolan) finns på Lindesbergs kommuns webbplats: https://www.lindesberg.se/pagaendeplanarbeten Länk till annan webbplats.

Upplysningar erhålles av
Malena Eriksson Högvall, planarkitekt
Tfn. 0581-830 68
malena.eriksson-hogvall@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad