Barn- och utbildningsnämnden, 9 maj 2022, §48-56

Barn- och utbildningsnämnden, sekreterare Rouzbeh Isa

Protokoll som justerats 13 januari Pdf, 421.2 kB.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 10 maj 2022 till och med 1 juni 2022.

Senast uppdaterad