Tillväxtnämnden 10 maj 2022 § 32-41

Tillväxtnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll som justerats 10 maj 2022 Pdf, 266.1 kB.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 10 maj 2022 till och med 1 juni 2022.

Senast uppdaterad