Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 13 juni 2022 § 4

Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa sekreterare

Protokoll publiceras inte på kommunens webbplats på grund av sekretess.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 13 juni 2022 till och med 5 juli 2022.

Senast uppdaterad