Kommunfullmäktige, 7 juni 2022

Kommunfullmäktige, Ebba Jansson, sekretere

Protokoll som justerats 13 juni 2022 Pdf, 782.5 kB.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 14 juni 2022 till och med 6 juli 2022

Senast uppdaterad