Utskottet för stöd och strategi, 31 maj 2022

Utskottet för stöd och strategi, Ebba Jansson, sekreterare

Protokoll som justerats 14 juni 2022 Pdf, 232.5 kB.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 14 juni 2022 till och med 6 juli 2022.

Senast uppdaterad