Tillväxtnämnden 15 juni 2022 § 42-49

Tillväxtnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll som justerats 15 juni 2022 Pdf, 270.9 kB.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 15 juni 2022 till och med 7 juli 2022.

Senast uppdaterad