Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning 1 juni, §10-20

Kanslienheten, Erika Johansson, sekreterare

Protokoll som justerats 16 juni 2022 Pdf, 640.8 kB.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 16 juni 2022 till och med 8 juli 2022.

Senast uppdaterad