Socialnämnden 16 juni 2022 § 67-81

Socialnämnden, Jessica Brogren, sekreterare

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 17 juni till och med 4 juli 2022. Paragraf i protokollet som inte publiceras innehåller sekretess.

Senast uppdaterad