Socialnämndens arbetsutskott 17 juni 2022 § 128-133

Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren, sekreterare

Protokoll publiceras inte på kommunens webbplats på grund av sekretess.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 17 juni 2022 till och med 4 juli 2022.

Senast uppdaterad