Kommunala pensionärsrådet 3 juni 2022, §11-19

Kanslienheten, Erika Johansson, sekreterare

Protokoll som justerats 20 juni  Pdf, 656.5 kB.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 21 juni 2022 till och med  12 juli 2022.

Senast uppdaterad