Kommunstyrelsen 14 juni 2022

Kommunstyrelsen, Ebba Jansson, sekreterare

Protokoll som justerats 20 juni 2022 Pdf, 357.7 kB.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 21 juni 2022 till och med 13 juli 2022.

Senast uppdaterad