Bergslagens överförmyndarnämnd - 15 juni 2022

Kommunkansliet Ljusnarsbergs kommun, Anders Andersson sekreterare

Protokoll som justerats 22 juni 2022 S §§ 26-29 Pdf, 161 kB.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 23 juni 2022 till och med 18 juli 2022.

Senast uppdaterad