Socialnämndens arbetsutskott 2022-11-10, § 220 justerad

Sekretessparagraf

Justeringsdatum: 2022-11-10

Anslagsdatum: 2022-11-11

Anslaget är publicerat till och med: 2022-12-02

Senast uppdaterad