Offentlig handling

Som medborgare har du enligt offentlighetsprincipen möjligheten att kontrollera hur de förtroendevalda och anställda i kommunen sköter verksamheten.

Vilka handlingar kan jag ta del av?

Som medborgare kan du ta del av alla handlingar som är allmänna utom de som är sekretessbelagda.

Vad är allmänna handlingar?

Allmänna handlingar består av uppgifter och information som kan vara både tryckta eller elektroniska. De kan vara alltifrån skrivna dokument som e-post och protokoll till ljudupptagningar eller filmer.

För att en allmän handling ska kunna ses som en handling måste den förvaras hos en myndighet samt ha inkommit eller ha upprättas hos en myndighet.

Vad är sekretessbelagda handlingar?

En del allmänna handlingar är sekretessbelagda. Det innebär att handlingens uppgifter inte kan lämnas ut till vem som helst. Genom offentlighets- och sekretesslagen bestämmer kommunen vilka handlingar som ska vara eller inte vara sekretessbelagda.

En sekretessbelagd handling kan till exempel innehålla information om en enskild persons ärenden som rör skola, sjukvård eller socialtjänst.

Hur tar jag del av allmänna handlingar?

På kommunhuset kan du läsa offentliga handlingar. Enligt lag har du rätt att få ta del av dem så fort som möjligt. Du kan vara anonym när du begär att få ut handlingarna och behöver heller inte ange vad du ska göra med informationen. Du får inte ta med dig handlingarna hem. Däremot får du kopiera dem och sedan ta med dig kopiorna hem.

Senast uppdaterad