Allmänna val

Den 11 september 2022 är det val till riksdag, kommun och region.

Kommunens valnämnd ansvarar för genomförandet och har till sin hjälp ett valkansli.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du:

  • Är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.
  • Är utvandrad svensk medborgare (ej bara svensk medborgare men aldrig bott i Sverige).

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du:

  • Är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
  • Är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen eller regionen.
  • Är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Rösträtt vid val till Europaparlamentet

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:

  • Är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.
  • Är medborgare i något av EUs medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Kontakta valkansliet

Mejla till val@lindesberg.se

Ring 076-841 17 05

Valmyndigheten

Du hittar mer information om valet på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad