Ansvar och mål för verksamheterna

Att styra verksamheten är att förvalta ditt förtroende. Kommunen är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ansvar för den kommunala verksamheten

Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Hitta nämnder och förtroendevalda i Lindesbergs kommun Länk till annan webbplats.

Som medborgare har du rätt att ta del av de beslut som fattas av kommunfullmäktige och kommunens nämnder och handlingar som legat till grund för besluten.

Följ direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträde Länk till annan webbplats.

Politikerna sätter målen

Politikerna har valt att inte reglera och detaljstyra. De tar hand om ditt förtroende genom att sätta upp målen.

Förvaltningarnas anställda arbetar ute i verksamheterna. De ser till att vi når målen.

Din röst markerar din idé om hur samhället ska se ut. Detta pekar ut riktningen för kommunens utveckling.

Lämna synpunkter till kommunen

Senast uppdaterad