Medborgarförslag

Här kan du lämna medborgarförslag. När du lämnat ett medborgarförslag tar det i de flesta fall ett antal månader innan du får svar på ditt förslag.

Alla som är folkbokförda i Lindesbergs kommun kan lämna ett medborgarförslag. Förslaget ska gälla kommunens verksamhet och det som kommunen är ansvarig för.

För att ditt medborgarförslag ska behandlas ska det

  • Vara skriftligt och märkt "Medborgarförslag".
  • Innehålla synpunkt eller förslag på något inom kommunens verksamhet och ansvarsområde.
  • Innehålla endast ett ämne.
  • Inte ha odemokratisk eller rasistisk innebörd, det får heller inte strida mot lag eller handla om myndighetsutövning mot en enskild person.
  • Lämnas in via e-tjänst eller lämnas in som en pappershandling.

Lämna medborgarförslag via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du lämnar ditt medborgarförslag som en pappershandling ska den vara undertecknad av dig som lämnar in medborgarförslaget, du ska också skriva ditt namn och din adress.

Det du skickar kan bli allmän handling

  • Medborgarförslag registreras och blir allmänna handlingar som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning lämna ut den.

Du kan inte vara anonym när du lämnar ett medborgarförslag.

Ställa fråga - allmänhetens frågestund

Du är välkommen att komma till kommunfullmäktige och ställa en fråga om den kommunala verksamheten.

För att din fråga ska tas upp ska:

  • Ditt brev eller din e-post med frågan vara märkt "Allmänhetens frågestund", vara undertecknad av dig och försedd med namn och adress eller annan kontaktuppgift.
  • Den inte ha odemokratisk eller rasistisk innebörd, strida mot lag eller avse myndighetsutövning mot enskild.

Anonyma frågor tas inte upp till behandling.

Du kan välja hur du lämnar in din fråga:

Frågan ställs av dig direkt vid kommunfullmäktiges sammanträde under punkten Allmänhetens frågestund.

Alla inkomna handlingar registreras och blir allmänna handlingar som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning lämna ut den.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde

Vid kommunfullmäktige har du under Allmänhetens frågestund möjlighet att gå upp i talarstolen och ställa dina frågor. Det är bra om du har lämnat in frågan i förväg då politikern som ska svara har haft möjlighet att förbereda ett svar åt dig.

Sammanträdena annonseras i Nerikes Allehanda, NA, och på kommunens webbplats senast en vecka innan sammanträdet äger rum.

Senast uppdaterad