Synpunkter

Lämna allmänna synpunkter och hjälp oss att förbättra våra verksamheter.

Synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet till att förbättra våra verksamheter. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi utför och det bemötande vi ger.

Kontakta berörd verksamhet i första hand

Har du en synpunkt på någon av våra verksamheter bör du i första hand vända dig till personalen där. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör från personalen bör du istället vända dig till närmaste chef. Du bör också vända dig direkt till närmaste chef om du anser att problemet är allvarligt.

Kontakta närmaste chef i andra hand

Prata med närmaste chef om din synpunkt. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kontaktar du berörd förvaltning.

Kontakta berörd förvaltning i tredje hand

Du kan vända dig direkt till berörd förvaltning. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur din synpunkt har hanterats av närmaste chef. Du har givetvis rätt att lämna synpunkten anonymt, men om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Synpunkter till Samhällsbyggnad Bergslagen

Lämna en synpunkt till Samhällsbyggnad Bergslagen Länk till annan webbplats.

Felanmälan avfall, avlopp, gator och vatten

Det är Samhällsbyggnad Bergslagen som ansvarar för bland annat avfall, avlopp, gator och vatten. Behöver du felanmäla något som rör dessa områden är det hos Samhällsbyggnad Bergslagen du gör det.

Gör en felanmälan till Samhällsbyggnad Bergslagen Länk till annan webbplats.

Information om behandling av personuppgifter

Respektive förvaltning behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera din synpunkt, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Mer information om Lindesbergs kommuns behandling av personuppgifter

Senast uppdaterad