Medborgarförslag

Här kan du lämna medborgarförslag. När du lämnat ett medborgarförslag tar det i de flesta fall ett antal månader innan du får svar på ditt förslag.

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Lindesbergs kommun kan lämna ett medborgarförslag. Förslaget ska gälla kommunens verksamhet och det som kommunen är ansvarig för.

För att ditt medborgarförslag ska behandlas ska det

 • vara skriftligt och märkt "Medborgarförslag"
 • innehålla synpunkter eller för slag på något inom kommunens verksamhet och ansvarsområde
 • innehålla endast ett ämne
 • inte ha odemokratisk eller rasistisk innebörd, det får heller inte strida mot lag eller handla om myndighetsutövning mot en enskild person
 • vara undertecknat av dig som lämnar in medborgarförslaget, du ska också skriva ditt namn och din adress.

Du kan inte vara anonym när du lämnar ett medborgarförslag.

Ställa frågor - allmänhetens frågestund

Bor du i Lindesbergs kommun? Då är du välkommen att komma till kommunfullmäktige och ställa frågor om den kommunala verksamheten.

För att din fråga ska tas upp ska

 • ditt brev/e-posten med frågorna vara märkt "Allmänhetens frågestund", vara undertecknad av dig och försedd med namn och adress
 • den inte ha odemokratisk eller rasistisk innebörd, strida mot lag eller avse myndighetsutövning mot enskild.

Anonyma frågor tas inte upp till behandling.

Du kan välja hur du lämnar in dina frågor

 1. Till Kanslienheten i kommunhuset, öppet 8-16.
 2. Via e-tjänst på kommunens e-tjänsteportal.
 3. E-post till kommun@lindesberg.se.
 4. Frågan ställs av dig direkt vid kommunfullmäktiges sammanträde under punkten "Allmänhetens frågestund".

Vid kommunfullmäktiges sammanträde

Vid kommunfullmäktige har du under "Allmänhetens frågestund" möjlighet att gå upp i talarstolen och ställa dina frågor. Det är bra om du har lämnat in frågorna i förväg då politikern som ska svara har haft möjlighet att förbereda ett svar åt dig.

Sammanträdena annonseras i Nerikes Allehanda (NA) och på kommunens hemsida senast en vecka innan sammanträdet äger rum.

Senast uppdaterad