Möten och protokoll

Här finns sammanträdestider, kallelser och protokoll från kommunens olika nämnder och bolag.

Om det saknas sidor, paragrafer, kortare texter eller textstycken i kallelser och protokoll beror det på att hela ärendet eller delar av det inte får publiceras på grund av sekretess eller bestämmelser om dataskydd för personuppgifter.

Alla protokoll som publiceras på webbplatsen är kopior av originalprotokoll. Vill du ta del av äldre protokoll eller protokoll med justerares underskrift och signatur, andra dokument och underlag är du välkommen att kontakta kanslienheten.

Sammanträdestiderna, kallelserna och protokollen är i PDF-format, Adobe Reader krävs för att läsa dem.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och utskott Pdf, 131 kB.

Kallelser

Protokoll

Senast uppdaterad