Möten och protokoll

Sammanträdestider, kallelser och protokoll från kommunens olika nämnder, bolag och rådgivande organ.

Information om sammanträdestider, kallelser och protokoll från kommunens olika nämnder, bolag och rådgivande organ finns på respektive webbsida.

Alla protokoll som publiceras på webbplatsen är kopior av originalprotokoll. Vill du ta del av äldre protokoll eller protokoll med justerares underskrift och signatur, andra dokument och underlag är du välkommen att kontakta kanslienheten.

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Tillväxtnämnden

Valnämnden

Utskottet för stöd och strategi

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen

Bolag

Linde Stadshus AB

Rådgivande organ

Kommunala pensionärsrådet, KPR

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning, KRF

Sök politiker

Sök namn på förtroendevald i förtroendemannaregistret - Sök politiker Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad