Synpunkter

Här kan du lämna allmänna synpunkter som förbättrar våra verksamheter. Om du lämnar en synpunkt kommer du att få ett svar eller återkoppling.

Synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet till att förbättra verksamheten. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi utför och det bemötande vi ger.

Lämna synpunkter till kommunen

Lämna synpunker till Samhällsbyggnad Bergslagen Länk till annan webbplats.

Kontakta berörd verksamhet i första hand

Har du en synpunkt på någon av våra verksamheter bör du i första hand vända dig till personalen där. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör från personalen bör du istället vända dig till närmaste chef. Du bör också vända dig direkt till närmaste chef om du anser att problemet är allvarligt.

Kontakta närmaste chef i andra hand

Prata med närmaste chef om din synpunkt. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kontaktar du berörd förvaltning.

Kontakta berörd förvaltning i tredje hand

Du vända dig direkt till berörd förvaltning. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur din synpunkt hanterats av närmaste chef. Lämna din synpunkt via formuläret nedan, där du väljer vilken verksamhet det handlar om. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt, men om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

Felanmälan avfall, avlopp, gator och vatten

Det är Samhällsbyggnad Bergslagen som ansvarar för bland annat avfall, avlopp, gator och vatten. Behöver du felanmäla något som rör dessa områden är det hos Samhällsbyggnad Bergslagen du gör det. Länk till felanmälan finns längre ner på sidan.

Gör en felanmälan till Samhällsbyggnad Bergslagen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad