Lämna synpunkter eller förbättringsidéer

Här kan du lämna dina synpunkter eller förbättringsidéer. Om du lämnar en synpunkt kommer du att få ett svar eller återkoppling inom någon eller några dagar.

Personuppgifter som samlas in (namn, telefonnummer och e-post), om du fyller i dem, sparas och kan raderas om du så önskar. Ta i så fall kontakt med kommunen.

Alla synpunkter och förbättringsidéer som kommer till oss registreras, dokumenteras och besvaras. Du kan välja att att framföra dina synpunkter eller förbättringsidéer utan att tala om ditt namn, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med ett svar.

Samhällsbyggnasförbundet Bergslagen har ett eget formulär för synpunkter och förbättringsidéer gällande

  • avfall, vatten, avlopp, slam
  • gata, park, idrott, trafik, skog, belysning
  • upplevda otrygga platser.

Länk till det formuläret finns längst ner på sidan under relaterade e-tjänster.

Lämna synpunkter eller förbättringsidéer till kommunen

Vad gäller ditt ärende?
Vad gäller ditt ärende?
Jag vill ha återkoppling * (obligatorisk)
Jag vill ha återkoppling


Om ja, fyll i uppgifterna nedanSenast uppdaterad