Hitta på sidan

Val

Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta.

De allmänna valen hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Det är tre olika val som genomförs: val till riksdag, val till kommunfullmäktige och val till regionfullmäktige. Nästa gång det är ordinarie allmänna val är 2026.

Val till Europaparlamentet hålls i maj eller juni vart femte år. Nästa gång detta val äger rum är 2024.

Kontakt

Kommunens valnämnd ansvarar för genomförandet och har till sin hjälp ett valkansli.

Ring valkansliet 076-8411705

Mejla valkansliet val@lindesberg.se

Senast uppdaterad