Visioner och framtidsidéer

"Lindesbergs kommun ska genom nydanande insatser, byggda på tradition och erfarenhet, vara det naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av Mälardalen"

Lindesbergs kommun har mycket att erbjuda. En rik historia, många fritidsaktiviteter, en storslagen natur, sjönära boenden, ett attraktivt läge och mycket mer.

Vår kommun står inför många utmaningar såsom att klara av en långsiktig hållbar tillväxt och utveckling, att klara av det kommunala välfärdsuppdraget och att klara av personal- och kompetensförsörjningen, både i privat och i offentlig sektor.

Utvecklingsstrategin sätter de nuvarande invånarna i fokus. Den fokuserar därför inte på ett fåtal områden utan innefattar många områden som tillsammans ger en attraktiv kommun för alla.

I utvecklingsstrategin har kommunfullmäktige satt 10 övergripande mål som ska leda mot visionen och som ligger till grund för nämndernas mål.

Relaterad information

Senast uppdaterad