Arvoden och ersättningar

I Lindesbergs kommun gäller Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda.

I bestämmelserna framgår bland annat att tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare har rätt till

  • förlorad arbetsinkomst
  • reseersättning
  • särskilda kostnader i samband med funktionsnedsättning.

Utbetalning

Utbetalning sker den 27:e i varje månad. Du måste anmäla ett konto för utbetalning, detta gör du via länken nedan.

Arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst

Arvode

Arvode betalas ut för sammanträden, justering av protokoll men betalas inte ut för gruppmöten. Alla ledamöter har rätt till arvode vid politiska sammanträden. Ersättare har rätt till halvt arvode vid sammanträden med nämnd eller styrelse. Ersättare har inte rätt till arvode vid sammanträden med kommunfullmäktige.

Förlorad arbetsinkomst

Anställd

För att ansöka om erättning för förlorad arbetsinskomst ska blankett fyllas i av din arbetsgivare för varje tillfälle du ansöker om ersättning. Blanketten ska därefter lämnas till kanslienheten.

Egen företagare

Kontakta kanslienheten för mer information.

Senast uppdaterad