Arvoden och ersättningar

I Lindesbergs kommun gäller Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda.

I bestämmelserna framgår bland annat att tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare har rätt till förlorad arbetsinkomst, reseersättning och särskilda kostnader i samband med funktionsnedsättning.

Utbetalning

Utbetalning sker den 27:e i varje månad. Du måste anmäla ett konto för utbetalning.

Läs mer om e-lönebesked och kontoanmälan

Anmäl konto till Swedbanks kontoregisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arvode

Arvode betalas ut för sammanträden och justering av protokoll.

  • Alla ledamöter har rätt till arvode vid politiska sammanträden.
  • Ersättare har rätt till halvt arvode vid sammanträden med nämnd eller styrelse.

Ersättare har inte rätt till arvode vid sammanträden med kommunfullmäktige.

Underlag för utbetalningar av sammanträdesarvodePDF

Ersättning vid förlorad arbetsinkomst

Anställd

För att ansöka om erättning för förlorad arbetsinskomst ska blankett fyllas i av din arbetsgivare för varje tillfälle du ansöker om ersättning. Blanketten ska därefter lämnas till kanslienheten.

Anmäl förlorad arbetsinkomst för förtroendevald, anställd vid Lindesbergs kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmäl förlorad arbetsinkomst för förtroendevaldlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Underlag för utbetalning av ersättningPDF

Egen företagare

Kontakta kanslienheten för mer information.

Lämna intyg om förlorad arbetsinkomst för dig som är egen företagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad