Utbildning

Webbutbildning för dig som förtroendevald. Här får du information om vilka förutsättningar, regler och övergripande processer som styr dina möjligheter att vara med och påverka i din roll som förtroendevald.

Syftet med utbildningen är att stärka dig i din roll som politiker och att alla ska få en gemensam bild av kommunens utmaningar och möjligheter.

Utbildningen är indelad i flera kapitel och eftersom den är digital kan du ta del av den när det passar dig som bäst och du kan dessutom se kapitlen igen när du vill.

Rekommenderat är att du tar del av utbildningen via en dator eller surfplatta av standardstorlek eller större för bästa upplevelse.

Senast uppdaterad