Följ Lindesbergs kommun i sociala medier

Sociala medier är ett populärt samlingsnamn för internetbaserade tjänster som används för att dela innehåll, föra dialog och kommunicera.

Lindesbergs kommun använder sociala medier för att kommunicera med kommuninvånare och andra med intresse för vad som händer i kommunen. Det möjligör en rad nya mötesplatser där kommunen får chans att möta och kommunicera med invånare, företagare och besökare.

Ytterst handlar kommunens engagemang i sociala medier om att förbättra servicen genom att möjliggöra dialog och förstå kommuninvånarnas behov och önskemål bättre.

Facebook

Vi använder vår kommunövergripande Facebooksida till information och marknadsföring, omvärldsbevakning och kriskommunikation. Här kan även du som invånare kommentera inlägg, tycka till och komma med idéer.

Exempel på vad som publiceras

  • avbrott i kommunens service, exempelvis vattenläcka eller vägarbeten
  • krisinformation
  • aktiviteter och evenemang
  • förändringar i servicen som påverkar dig som invånare
  • svar på vanliga frågor
  • information om beslut som engagerar och berör många.

Lindesbergs kommun på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instagram

Vi använder vår kommunövergripande konto på Instagram för att i bild och genom korta filmklipp berätta om vad som händer i våra kommunala verksamheter. Här får våra följare b la möjlighet att se hur våra medarbetares vardag kan te sig.

Lindesbergs kommun på Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att du måste ha ett konto för att kunna logga in och följa kommunen i sociala medier.

Känslig information

Lägg inte ut inte känslig information, till exempel personuppgifter eller känsliga frågor (sekretess), via våra sociala medier. Vi rekommenderar telefon eller brev för sådana ärenden.

Tänk på att att inte lägga ut reklam på våra sidor, kränka någon och att lägga ut foton eller filmklipp på personer utan att de vet om det och tycker att det är okej. När det gäller barn under 15 år ska du fråga vårdnadshavaren innan. Om du hittar ett foto eller filmklipp på dig själv inom våra sociala medier som du vill att vi tar bort så hör du av dig till oss.

Vi raderar kränkande innehåll och tar bort och polisanmäler brottsligt material som till exempel hot eller hets mot folkgrupp, barnpornografi, uppvigling, olaga våldsskildring eller upphovsrättstvång. Om du upptäcker sådant innehåll kan du anmäla det till oss.

Diarieföring

Synpunkter som kommer kommunen tillhanda via sociala medier, och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning, skyndsamt och i läsbar form, tillhandahålla den.

Senast uppdaterad