Hitta på sidan

Grafisk profil

Allt vi säger och gör påverkar omgivningens bild av oss. För att underlätta kommunens kommunikation finns en gemensam grafisk profil. Den hjälper oss att kommuni­cera på ett enhetligt och konsekvent sätt.

Illustrativ bild av Lindesbergs kommuns grafiska manual.

Här hittar du den grafiska profilen sammanställd i en manual. I den finns information om hur kommunvapnet får användas, liksom information om grafiska byggstenar som till exempel val av typsnitt, färger, dekorelement och bildmanér.

Grafisk manual - riktlinjer för Lindesbergs kommuns grafiska profil Pdf, 8.9 MB.

Frågor om grafisk profil

Alicia Kjellarsson, kommunikatör

alicia.kjellarsson@lindesberg.se

0581-811 17

Senast uppdaterad