Grafisk profil

Allt vi säger och gör påverkar omgivningens bild av oss. För att underlätta kommunens kommunikation finns en gemensam grafisk profil. Den hjälper oss att kommunicera på ett enhetligt och konsekvent sätt.

Här hittar du den grafiska profilen sammanställd i en manual. I den finns information om hur kommunvapnet får användas, liksom information om grafiska byggstenar som till exempel val av typsnitt, färger, dekorelement och bildmanér.

Frågor om grafisk profil

Marina Vildbird, kommunikatör
0581-810 05
marina.vildbird@lindesberg.se

Senast uppdaterad