Information med anledning av kriget i Ukraina

Ryssland har inlett en invasion av Ukraina och många människor lämnar nu Ukraina och reser in i närliggande länder i Europa. På den här sidan samlar vi information om sådant som vi får frågor om.

Sidan uppdateras kontinuerligt. Vi länkar i första hand vidare till respektive myndighet för att du ska få så aktuell information som möjligt. Information kan ändras snabbt.

Migrationsverket ansvarar för boende och logi

Migrationsverket ansvarar för att erbjuda boende och logi till alla som söker ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. Om den som erbjuds boende tackar nej till erbjudandet måste den själva hitta en boendelösning.

Om du eller någon du hjälper kommit till Lindesberg från Ukraina ska du så snart som möjligt kontakta Migrationsverket. Du når dem via migrationsverket.se Länk till annan webbplats. eller på telefon 0771-235 235.

Aktuell information från myndigheter

krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns uppdaterad och pålitlig information från svenska myndigheter.

Bekräftad information om allvarliga händelser får du alltid via svenska myndigheter såsom MSB och Länsstyrelsen Örebro län.

Krisinformation.se sammanställer och förmedlar information från myndigheter, kommuner och andra ansvariga aktörer:

Viktigt med källkritik

Vid allvarliga händelser är det extra viktigt med källkritik. Det är viktigt att värdera informationen och inte föra vidare information som man inte helt säkert vet är tillförlitlig.

Bekräftad information om allvarliga händelser får du alltid via svenska myndigheter, såsom MSB, Försvarsmakten och polisen.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats. sammanställer och förmedlar information från myndigheter, kommuner och andra ansvariga aktörer.

Krisinformation.se, Det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld Länk till annan webbplats.

Lindesbergs kommun får frågor om skyddsrum. Det är viktigt att poängtera att risken för väpnat angrepp mot Sverige är låg och det är vid väpnade angrepp som skyddsrum används.

Ansvaret för skyddsrum ligger på MSB. Likaså när det gäller antal skyddsrum, var de ska finnas samt tillsyn och kontroll över dem.

Vi som kommun ansvarar för att befintliga skyddsrum, som finns inom vårt eget fastighetsbestånd, fungerar som skyddsrum. Detta i likhet med det ansvar som andra fastighetsägare har.

MSB:s frågor och svar om skyddsrum Länk till annan webbplats.

Hitta ditt närmaste skyddsrum på skyddsrumskartan Länk till annan webbplats.

Säkerhetsläget i Ukraina har försämrats allvarligt efter Rysslands invasion och många människor lämnar nu Ukraina och reser in i närliggande länder i Europa.

Migrationsverket har samlat information om situationen i Ukraina och vad som gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av konflikten. Migrationsverket uppdaterar informationen kontinuerligt.

Migrationsverket, information med anledning av situationen i Ukraina Länk till annan webbplats.

Det är många människor som flyr från Ukraina till Sverige och som nu behöver någonstans att bo. Migrationsverket får många frågor från privatpersoner som vill erbjuda rum eller bostad. Migrationsverket har inte möjlighet att förmedla bostäder från privatpersoner till dem som behöver boende.

Vi får en del frågor om hur man som privatperson eller företag kan hjälpa de som flyr från Ukraina. Hela Sverige behövs för att mottagandet ska fungera så bra som möjligt – myndigheter, kommuner, civilsamhälle och privatpersoner kan bidra på olika sätt.

Om du vill hjälpa till som volontär ber vi dig kontakta hjälporganisationer eller privata initiativ.

Anmäl dig som volontär till Röda Korset i Lindesbergs kommun Länk till annan webbplats.

Kommunen förbereder för att kunna ta emot flyktingar

Lindesbergs kommun förbereder för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina och i dagsläget finns inget behov av akuta privata bostäder.

Migrationsverket ansvarar för boende

Migrationsverket ansvarar för boende och i de fall vi behöver akuta bostäder så har vi redan viss beredskap för detta.

Migrationsverket, information till dig som kommer till Sverige från Ukraina Länk till annan webbplats.

Migrationsverket, uppehållstillstånd vid besök Länk till annan webbplats.

Migrationsverket, var du kan ansöka om tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet Länk till annan webbplats.

Barn och unga kan känna oro på grund av kriget i Ukraina. Information och bilder sprids via bland annat sociala medier. Det är viktigt att vuxna lyssnar på barnen och samtalar om vad det är som händer och om den oro de känner.

Länsstyrelsen Örebro län har samlat länkar till flera olika nationella aktörer med information om att bemöta barns oro. Försvarsmakten har tagit fram råd för hur föräldrar, skolpersonal och andra vuxna kan prata med barn om deras oro.

Bemöta barns oro - Länsstyrelsen Örebro län Länk till annan webbplats.

Att prata med barn om oro för omvärldsläget - Försvarsmakten Länk till annan webbplats.

EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, det vill säga ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.

Vilken rätt till utbildning har barn och ungdomar från Ukraina som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som söker asyl?

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har rätt till utbildning i Sverige. Det innebär att de har rätt till utbildning i:

  • förskola
  • förskoleklass
  • grundskola
  • grundsärskola
  • specialskola
  • sameskola
  • fritidshem
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola om utbildningen påbörjas innan de har fyllt 18 år.

Har barn och ungdomar som vistas i Sverige 90 dagar utan visum eller med Schengenvisum rätt till utbildning under denna tid?

Nej. Ukrainska barn och ungdomar har normalt rätt att vistas utan visum i Sverige, eller i vissa fall med visum, under 90 dagar. Men för att de ska ha rätt till utbildning under denna tid behöver de också ha fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller ansökt om asyl.

Hur snabbt ska barn från Ukraina tas emot i skolan?

Barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är asylsökande ska tas emot så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Men de bör tas emot senast en månad efter ankomsten.

Hur och var anmäler jag mitt barn till skola eller förskola?

Anmälan sker inte av dig som vårdnadshavare utan när barnet eller ungdomen fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller söker asyl kommer Migrationsverket att kontakta oss som kommun.

Mer information hittar du på:

Skolverkets webbplats, Nyanlända barns rätt till utbildning Länk till annan webbplats.

Är du vuxen och söker asyl, eller vistas i Sverige utan tillstånd, ska du få sjukvård och tandvård som inte kan vänta. Är du under 18 år ska du erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn som är bosatta i den region som du söker vård i.

Du som kommer från Ukraina

Du som kommer till Sverige på flykt från Ukraina erbjuds samma sjukvård och tandvård som asylsökande. För att få tillgång till den vården behöver du först registrera dig hos Migrationsverket. Det gäller både barn och vuxna. Då får du också erbjudande om en hälsoundersökning.

Du som inte är registrerad hos Migrationsverket Länk till annan webbplats. får viss vård ändå. Det är sådan vård som du behöver omedelbart.

1177, vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad