Har du en vägsamfällighet? Då kan du söka vägbidrag

Grusväg på landsbygden på vintern.

Från den 1 mars kan du ansöka om vägbidrag i vår e-tjänst. Ansökan är öppen till och med 30 september.

Vi ger varje år bidrag till kommunens vägsamfälligheter i syfte att främja en fungerande landsbygd. För att säkerställa att bidragen når rätt mottagare införde vi förra året en E-tjänst där din vägsamfällighet ansöker om vägbidraget.

Har din vägsamfällighet tidigare fått vägbidrag från kommunen ska ni alltså använda E-tjänsten. Ansökan skickas in via e-tjänsten mellan 1 mars och 30 september.

Läs om enskilda vägar och vägsamfälligheter på lindesberg.se/vagbidrag

Ansök om vägbidrag i vår e-tjänst.

Senast uppdaterad