Positivt resultat för Lindesbergs kommun år 2021

Vy över Lindesberg sett söderifrån.

Årets resultat för kommunkoncernen blev ett överskott på 63,8 miljoner kronor. Det visar årsredovisningen som beslutades i kommunfullmäktige 25 april.

Kommunkoncernens resultat för 2021 visar ett överskott på 63,8 miljoner, det är 7,4 miljoner kronor bättre än 2020. Den kommunala verksamhetens resultat blev 23,9 miljoner kronor och det är 15,4 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Det positiva resultatet beror främst på högre skatteintäkter och lite lägre pensionskostnader. Resultatet var 1,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag, jämfört med 4,3 procent 2020.

- Det har hänt väldigt mycket under året. Vi har fått tillbaka kirurgakuten, vi har fixat tillbaka en del bussturer, vi har tecknat avtal av en unik industrisymbios för räkor och tomater i Frövi. Vi är väldigt glada över de sociala satsningar vi har gjort också där arbetslösheten faktiskt sjunker under 2021. Där vi satsar på människor som har varit långtidsarbetslösa och människor med funktionsnedsättning, säger Bengt Storbacka (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens kärnverksamhet

Totalt visar nämnderna på ett underskott med 48 miljoner kronor jämfört med budget och socialnämnden har det största underskottet 25,1 miljoner kronor, trots ett budgettillskott under året med 25 miljoner kronor och medel från staten för stärkt äldreomsorg. Barn- och utbildningsnämnden visar på ett underskott med 16,5 miljoner kronor och det avser främst skolskjutsar och gymnasieskolan. Tillväxtnämnden har fått ett budgettillskott under året med 2 miljoner kronor men har en negativ avvikelse på 2,3 miljoner kronor och det är svenska för invandrare som det avser.

- Jag är väldigt stolt att vara kommundirektör i Lindesbergs kommun. Så många medarbetare som har gjort ett jättearbete under året med pandemi. Vi har kämpat igenom året och gjort ett bra resultat, säger kommundirektör Henrik Arenvang.

Sammanfattning av årsredovisningen och filmer där kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören summerar året 2021

Senast uppdaterad