Lindesbergs kommun ska ordna boende åt 53 personer från Ukraina

Nybblevägen mot Fellingsbro kyrka.

På uppdrag av regeringen, med stöd av länsstyrelserna och i dialog med Sveriges kommuner och regioner, SKR, har Migrationsverket tagit fram ett förslag på hur många skyddsbehövande från Ukraina som varje kommun ska ordna boende åt i år. För Lindesbergs kommun handlar det om totalt 53 personer.

I dagsläget bor drygt 150 personer i Lindesbergs kommun, de flesta i Fellingsbro. Migrationsverket ansvarar för den jämnare fördelningen, vilket innebär att resterande flyktingar utöver de 53 kommer att bosättas i andra kommuner under hösten.

Boende till 53 personer i Lindesbergs kommun
Migrationsverket överlämnar bosättningsansvaret för ukrainska flyktingar till kommunerna från och med 1 juli 2022. Lindesbergs kommun har jobbat febrilt med att få till en bra lösning med boendeplatser. Barnperspektivet väger tungt i sammanhanget och har varit avgörande för vårt beslut - alla 53 ska fortsatt bo kvar i Fellingsbro.

- Det är viktigt att framförallt barnen upplever trygghet och kan vara fortsatt kvar i de sammanhang de hunnit komma till i Fellingsbro, säger Henrik Arenvang, kommundirektör Lindesbergs kommun.

På orten finns det ett stort engagemang från framförallt ortsborna och ideella organisationer kring flyktingfrågorna. Lindesbergs kommun har också i samarbete med Sockenstugan i Fellingsbro erbjudit Medborgarservice på plats under våren. Inom Barn och utbildningsförvaltningen finns också en god kapacitet och beredskap för att möta upp och stötta dessa barn inom både skolan och barnomsorgen i Fellingsbro.

- Samverkan med bland andra fastighetsägaren, Migrationsverket och ideella krafter skapar goda förutsättningar för trygga och trevliga boenden, säger Zila Conejeros, enhetschef och samordningsansvarig för flyktingfrågor.

Senast uppdaterad