Bron mellan Loppholmarna och Lindesberg Arena byts ut

Bro över Bottenån från Loppholmarna till Lindesberg Arena.

Den 1 september påbörjas arbetet med att installera en ny gång-och cykelbro mellan Loppholmarna och Lindesberg Arena. Under arbetet med Västra Loppholms­­bron kommer en tillfällig flytbrygga placeras ut. Detta innebär att Bottenån kommer stängas av för samtlig båttrafik. Arbetet beräknas pågå under några månader.

Under tiden som den nya bron monteras kommer en tillfällig flytbrygga placeras ut några meter norr om Loppholmarna. Det kommer vara möjligt att både gå och cykla över flytbryggan. Den tillfälliga flytbryggan kommer blockera passagen till Lindessjön och båttrafik kommer inte vara möjlig.

Datum att komma ihåg:

1 september: Flytbryggan installeras och Bottenån stängs av för båttrafik.

13 september: Den befintliga bron rivs.

5 oktober: Den nya bron levereras.

7 oktober: Den nya bron börjar monteras.

Den nya bron som ska installeras är en fackverksbro i rostfritt stål med belysning i handledarna. Framkomligheten med båt kommer bli något bättre då den nya bron är lite högre än den befintliga. Nuvarande land­fästen kommer kunna användas, men behöver först rustas upp. Gång- och cykelbana kommer att justeras på båda sidor om Loppholmarna i samband med att den nya bron installeras.

Arbetet med bron bedöms pågå under några månader.

Senast uppdaterad