Lindesbergs kommun är huvudtalare på årets Lokalekonomidagar

Två personer som sitter i ett rum med många människor.

Med hjälp av fem servicepunkter arbetar kommunens näringslivsutvecklare med att främja en positiv landsbygdsutveckling. De berättar om arbetet på Lokalekonomidagarna i Uppsala.

Torsdag 6 oktober är Daniel Fagerlund och Martina Björck, näringslivsutvecklare på Lindesbergs kommun, huvudtalare på Lokalekonomidagarna i Uppsala. De kommer prata om arbetet med kommunens servicepunkter som viktiga mötesplatser för en positiv landsbygdsutveckling. Lokalekonomidagarna arrangeras av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Driver ett digitaliseringsprojekt

Lindesberg kommuns fem servicepunkter finns i Ramsberg, Guldsmedshyttan, Vedevåg, Ullersäter och Fellingsbro. Kommunen driver nu ett projekt som ska stärka servicepunkternas roll i samhället och landsbygdsutvecklingen i sin helhet. Projektet riktar sig till mikro- och småföretag på landsbygden där Lindesbergs näringslivsenhet ska kartlägga behov och ge stöd kopplat till företagens digitaliseringsarbete. Förhoppningen är att servicepunkterna även ska fungera som en mötesplats för arbete med näringslivsutveckling i kommunen. Digitaliseringsprojektet består i att:

  • Genomföra en kartläggning av vilka företag som finns, var de är placerade, vilken bransch de tillhör och vilken omsättning de har.
  • Göra en behovsanalys av var företagen befinner sig i sitt digitaliseringsarbete och vilket stöd de behöver för att kunna ta sig framåt.
  • Se över vilka stödfunktioner som krävs för att möta företagens behov att ta sig vidare i digitaliseringsarbetet. Även hur servicepunkterna kan utvecklas som mötesplats för kommunens företagare.

Vill du veta mer om hur kommunen arbetar med landsbygdsutveckling?

Näringslivsutvecklare

Daniel Fagerlund

daniel.fagerlund@lindesberg.se

0581-810 94

Näringslivsutvecklare

Martina Björck

martina.bjorck@lindesberg.se

0581-810 96

Senast uppdaterad