Ny film om Kulturvägar – vägar till historien

Tecknad karta över Stripavägen.

Nu kan du se filmen om fyra av Bergslagens äldre vägar; Stripa till Stjärnfors - en kulturväg genom järnets landskap, Ramstigen och Kungsvägen – historiska länkar mellan två viktiga städer samt Pershyttevägen.

Lindesbergs kommun ingår i ett projekt med Länsstyrelsen, trafikverket och Norconsult för att lyfta regionens kulturhistoriskt värdefulla vägsträckningar. Projektet är riktat till en bred allmänhet och målet är både att lyfta fram vägar som en del av vårt gemensamma kulturarv och att berätta om historiskt intressanta platser och företeelser i anslutning till vägarna. 

I projektet har det gjorts en film som berättar om fyra av Bergslagens äldre vägar; Stripa till Stjärnfors - en kulturväg genom järnets landskap, Ramstigen och Kungsvägen – historiska länkar mellan två viktiga städer samt Pershyttevägen.

Trafikverket och Länsstyrelsen i Örebro och Länsstyrelsen i Västmanland är projektägare och Norconsult står för projektledning och framtagning av informationsmaterial. Filmen är producerad av Internfilm. Produktionen är framtagen i samråd med turistorganisationerna i Örebro, Arboga och Lindesbergs kommun.

Senast uppdaterad