Årets pedagogiska pris har delats ut

Bild på kommunens medarbetare. Från vänster: Elsa Nordenfelt, Maria Mårtensson, Caroline Arvidsson, Johanna Roseberg och Magnus Unosson.

Från vänster i bild: Elsa Nordenfelt, Maria Mårtensson, Caroline Arvidsson, Johanna Roseberg och Magnus Unosson.

Barn- och utbildningsnämnden har delat ut 2022 års pedagogiska pris till fem av kommunens pedagoger inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

Årets vinnare

Tidigare i veckan beslutade Barn- och utbildningsnämnden vilka som skulle tilldelas 2022 års pedagogiska pris. Årets vinnare är Elsa Nordenfelt och Maria Mårtensson inom förskolan, Johanna Röseberg och Magnus Unosson inom grunskolan och Caroline Arvidsson inom gymnasieskolan.

Barn- och utbildningsnämnen delar varje år ut ett pedagogiskt pris för att uppmärksamma de pedagoger som bedriver en undervisning som leder till maximal utveckling för barn och elever i Lindesbergs kommuns förskolor och skolor. Priset är 10 000 kr per verksamhet vilket innebär ett pris till förskolan, ett till grundskolan och ett till gymnasiet. Nytt för i år är att elever, vårdnadshavare och andra medborgare har haft möjlighet att nominera pedagoger, arbetslag och avdelningar genom en e-tjänst på kommunens webbplats.

Motiveringar

Med följande motivering har Elsa Nordenfelt och Maria Mårtensson tilldelats 2022 års pedagogiska pris inom förskolan:

För deras goda samarbetsförmåga där såväl barn som vårdnadshavare känner sig trygga med alla pedagoger. I denna miljö utvecklas barnen på bästa sätt och ger dem de bästa grunderna och förutsättningarna för det framtida livet. De visar med sitt arbete och engagemang praktiken av förskolans vision: Vi tillsammans- med glädje, trygghet och kunskap för likvärdighet.

Med följande motivering har Johanna Röseberg och Magnus Unosson tilldelats 2022 års pedagogiska pris inom grundskolan:

För deras förmåga att som mentorer och pedagoger att se alla elever som individer och rusta dem för framtiden. Genom att använda sig själva som verktyg hittas lusten att lära hos era elever ni möter utifrån individuella behov. Att fostra människor för framtiden som står rustade för de krav som krävs av samhället är för er självklart.

Med följande motivering har Caroline Arvidsson tilldelats 2022 års pedagogiska pris inom gymnasiet:

Med stor pedagogisk skicklighet, värme och omtanke hjälpt elever att lyckas med sina studier i framför allt matematik. Hennes genuina engagemang och förmågan att bygga tillitsfyllda relationer till eleverna är berömvärd. På samma sätt har hennes ödmjuka och kollegiala förhållningssätt bidragit till en fin anda och trivsel i lärarteamet. Verksamheten är inkluderande och bidrar på ett avgörande sätt till att många elever uppnår godkända resultat.

Senast uppdaterad