Nätverk mot våld i nära relationer

En person som täcker för sitt ansikte genom att hålla upp en hand mot kameran.

Under vecka 47 uppmärksammar kommunen den årliga nationella kampanjen "En vecka fri från våld". Arbetet mot våld pågår året om, men under kampanjveckan läggs extra fokus på det förebyggande arbete som pågår runt om i landet och i länet. En viktig del i arbetet är det lokala nätverket mot VINR - våld i nära relation.

Nätverkets uppdrag

I Lindesbergs kommun har man under hösten återupprättat ett nätverk mot VINR – våld i nära relation. Nätverket är en undergrupp till bland annat Örebro läns jämställdhetsråd och Brottsförebyggande rådet i Lindesberg. I nätverket samverkar Lindesbergs kommun tillsammans med Region Örebro län, Polisen, Brottsofferjouren, LIBO och Samhällsbyggnad Bergslagen. I nätverkets arbete ingår att kartlägga nuvarande insatser, analysera nulägesbilden och vidareutveckla ett strukturerat arbete mot våld i nära relationer. Detta med syfte att tidigt förebygga och minska negativa konsekvenser för både individ och samhälle.

Är du eller en närstående utsatt för fysiskt eller psykiskt våld?

Hit kan du vända dig för stöd och hjälp:

orebrolan.boj.se Länk till annan webbplats.

kvinnofridslinjen.se Länk till annan webbplats.

kvinnohusetorebro.se Länk till annan webbplats.

hedersfortryck.se Länk till annan webbplats.

roks.se Länk till annan webbplats.

ungarelationer.se Länk till annan webbplats.

regionorebrolan.se/familjeradgivningen Länk till annan webbplats.

orebro.se/barnahus Länk till annan webbplats.

rfsl.se/verksamhet/stod/rfsl-stodmottagning Länk till annan webbplats.

Har du svårt att hantera din ilska och vill få hjälp att ändra ditt beteende?

Läs mer och/eller ta kontakt:

orebromansmottagning.se Länk till annan webbplats.

valjattsluta.se Länk till annan webbplats.

Ny handlingsplan mot våld i nära relationer

Folkhälsoteamet i norra Örebro län har fått i uppdrag att uppdatera Lindesbergs kommuns handlingsplan mot våld i nära relationer. Representanter från kommunens alla verksamheter, inklusive de kommunala bolagen, bidrar till den nya handlingsplanen som i nästa skede ska implementeras kommunövergripande. De nationella och regionala riktlinjer som ligger till grund för handlingsplanen är:

  • De våldförebyggande insatserna ska öka och utvecklas med särskilt fokus på våldsutövare, barn och unga samt maskulinitetsnormer.
  • Fler aktörer ska ha rutiner för arbetet med att upptäcka våld, stärka skyddet och stödet för personer utsatta för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck, samt delta i samverkan kring våldsärenden.
  • Samverkan mellan aktörer ska utvecklas för en effektivare brottsbekämpning gällande våldsärenden.
  • Personer som arbetar inom offentliga, privata och ideella verksamheter ska få utökad kunskap och tillgängliga metoder och verktyg.

Tänkvärda kortfilmer i ämnet våld

Kära pappa

youtube.com/watch?v=rknZ9qWh7n0 Länk till annan webbplats.

Grattis och förlåt

urplay.se/program/221487-dor-for-dig-grattis-och-forlat Länk till annan webbplats.

En tillvaro fri från våld

youtube.com/watch?v=Cs-Z6mvKsX4 Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad