Lindesbergs kommun ser över småföretagens behov av digitalisering

En karta av Lindesbergs kommun. Utmärkt på kartan är landsbygdsorterna Ramsberg, Guldsmedshyttan, Vedevåg, Ullersäter och Fellingsbro.

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden via Tillväxtverket och sker i samarbete med Region Örebro Län.

Med ekonomiskt stöd från Europeiska jordbruksfonden driver kommunens näringslivsutvecklare projektet Mikro- och småföretagens digitala resa. Målet är att skapa bättre utvecklingsmöjligheter för företagare på landsbygden i Lindesbergs kommun. Detta genom att se över behovet av digitalisering.

Både nationellt, regionalt och lokalt ses digitalisering som en bidragande faktor för tillväxt hos många företag. Med det som bakgrund utlyste Tillväxtverket projektmedel för att undersöka digitaliseringsmognaden på Sveriges landsbygder. Lindesbergs kommun ansökte och fick beviljat stöd för ett projekt som har fått namnet Mikro- och småföretagens digitala resa. Att skapa bättre förutsättningar för landsbygdens småföretagare är projektets målsättning.

Kartläggning under hösten 2022

Under hösten 2022 genomför kommunens näringslivsenhet en kartläggning av företagandet på landsbygden. För att få en samlad bild av etablerade mikro- och småföretag inhämtas fakta om:

  • Hur många företag rör det sig om.
  • Var företagen finns.
  • Vilka branscher de verkar inom.

Upplevelsen är att det finns många landsbygdsföretag som har potential att växa. Det finns också en förståelse för det ibland krävs extra stöd för att kunna ta sin idé eller verksamhet ett steg framåt. Förhoppningen är att projektet ska kunna vara till hjälp i denna utveckling.

Behovsanalys under våren 2023

Under första halvåret 2023 kommer en så kallad behovsanalays att genomföras. Målet med detta steg är att skapa sig en överblick av de behov som finns för att mikro- och småföretag ska kunna ta sig vidare till nästa nivå. I arbetet med behovsanalysen är näringslivsenheten beroende av input, tankar och idéer från dig som driver ett litet landsbygdsföretag i kommunen. Frågor som kommer lyftas är:

  • Vad är digitalisering för dig?
  • Kan digitaliseringens möjligheter spela en roll i utvecklingen av din verksamhet?
  • Vilka företag jobbar med samma utmaningar?
  • Finns det branschspecifika utmaningar som skulle kunna lösas gemensamt?

Kommunen ser att mötet mellan behov och behovslösare med fördel skulle kunna ske via de utvecklingspunkter som Lindesbergs kommun arbetar med. Utvecklingspunkterna är utmärkta på kartan ovan.

Vill du vara en del av projektet?

Är du som mikro- eller småföretagare intresserad av att medverka i projektet? Ring eller mejla till någon av kommunens näringslivsutvecklare så får du veta mer.

Näringslivsutvecklare

Daniel Fagerlund

daniel.fagerlund@lindesberg.se

0581-810 94

Näringslivsutvecklare

Martina Björck

martina.bjorck@lindesberg.se

0581-810 96

Senast uppdaterad