Busstrafik på linje 350 och 352 - det här gäller från 12 december 2022

Närbild på en av Länstrafikens blåa bussar.

Foto: Michael Erhardsson/ Mostphotos

Region Örebro län har beslutat att lägga ner busstrafiken på linjerna 350 och 352. Trafiken upphör från den 12 december 2022. För att gymnasieelever ska kunna ta sig till skolan, har kommunen upphandlat skoltransport fram till 9 juni 2023.

Till följd av besparingskrav har Region Örebro län har tagit beslut om att lägga ner busstrafiken på linjerna 350 och 352. Trafiken upphör från den 12 december 2022. Sedan tidigare har även trafiken på gamla linje 353 dragits in.

Beslut om skoltransport

För att säkerställa att kommunens gymnasieelver ska komma till och från skolan har Lindesbergs kommunstyrelse (KS) beslutat att göra ett tillköp av skoltransport för de elever som påverkas av nedläggningen.

De gymnasieelever som bor i de områden som påverkas av nedläggningen kommer kunna åka skoltransport under resten av läsåret 2022/2023. De kommer antingen åka tillsammans med grundskoleelever eller i särskild buss för gymnasieelever. Möjligheten att åka skoltransport gäller under perioden 12 december 2022 till 9 juni 2023.

Tider och upphämtningsplatser för de nya skoltransporterna

Gamla linje 350 Finnåker - Lindesberg resecentrum

Finnåker

Rockhammar

Bertilsbro

Lindesberg resecentrum

7.25

7.40

7.47

8.05


Gamla linje 350 Lindesberg resecentrum - Finnåker

Lindesberg resecentrum

Bertilsbro

Rockhammar

Finnåker

16.15

16.30

16.38

16.50


Gamla linje 352 Finnåker - Lindbackaskolan

Finnåker

Spannar-boda kyrka

Pilkrog

Grönbo

Pilkrog

Björka

Lindes-berg rese-centrum

Björk-haga-skolan

Lind-backa-skolan

7.00

7.23

7.28

7.32

7.42

7.57

8.10

8.13

8.18


Gamla linje 352 Lindbackaskolan - Finnåker

Lindbacka-skolan

Lindesberg rese-centrum

Björka

Grönbo

Pilkrog

Spannarboda kyrka

Finnåker

16.10

16.15

16.21

16.41

16.53

16.59

17.10


Gamla linje 353 Gusselby skola - Lindesberg resecentrum
Gusselby skolaLindbackaskolanLindesberg resecentrum
8.008.108.15


Gamla linje 353 Lindesberg resecentrum - Gusselby skola

Lindesberg resecentrum

Lindbackaskolan

Gusselby skola

16.10

16.15

16.30

Har du frågor om tider och upphämtningsplatser?

Vasselhyttans Taxi

info@vtb.nu

Har du frågor om kommunstyrelsens beslut?

Skolskjuts, Lindesbergs kommun

skolskjuts@lindesberg.se

Senast uppdaterad