En andraplats för kommunens företag i Bästa Tillväxt 2022

Diplom till Lindesbergs kommun för andraplaceringen i 2022 års tillväxtindex i Örebro län.

Varje år delar företaget Syna ut priset Bästa Tillväxt till den kommun i varje län där företagen växer bäst. Ett glädjande besked för kommunens företag som kammar hem en andraplacering i Bästa Tillväxt 2022, i länet.

Näst bästa tillväxten i Örebro län

I Lindesbergs kommun är det totalt 44 företag som har uppfyllt samtliga tre kriterier gällande nyanställning, omsättning och vinst. Tillsammans har de bidragit till andraplaceringen i Bästa Tillväxt 2022 för Örebro län.

- Det går bra för företagen i kommunen. Intressant att vara näst bästa tillväxtkommun i länet som kontrast till Svenskt näringslivs undersökning som brukar visa dåligt resultat gällande attityd till vårt näringslivsklimat. När det gäller faktisk framgång och tillväxt visar den här mätningen något annat, säger Bengt Storbacka, kommunstyrelsens ordförande.

Tillväxtindex som värdemätare

Priset Bästa Tillväxt delas ut till de kommuner i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året. Det är en utmärkelse som baseras på fakta och som belönar bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet. Utifrån senast inlämnade årsredovisning skapas ett tillväxindex som jämför länets kommuner och visar på hur utvecklingen har sett ut över tid. Utmärkelsen Bästa Tillväxt har delats ut av kreditupplysningsföretaget Syna sedan 2007.

- Vi ska höja kaxfaktorn över att vara en kommun med entreprenörer som vågar satsa. Företagen utmärker sig genom att nyanställa, öka omsättningen och att göra vinst. Fantastiskt glädjande och en stor eloge till alla er som gör näringslivet så bra, avslutar Bengt Storbacka.

Senast uppdaterad