Höga vattennivåer och starka flöden i våra vattendrag

En av kommunens vattenkraftstationer med öppna dammluckor.

Den senaste tidens kraftiga nederbörd med snösmältning som följd visar sig nu genom höga flöden i sjöar och vattendrag. Linde energi uppmanar: Se till att era båtar och bryggor är ordentligt förtöjda och ta det försiktigt i närheten av sjöar och vattendrag.

- Just nu är det mycket vatten med hög fart som är i rörelse. För tillfället kör vi så mycket vatten vi kan genom våra kraftstationer och dammar. Vi vill därför uppmana allmänheten att se till sina förankringar till båtar och bryggor samt att vara försiktiga kring sjöar och vattendrag, säger Peter Ström, chef Elproduktion på Linde energi.

Vattennivåer som stiger

Anledningen till de höga vattenflödena är den senaste tidens stora mängd regn och den snösmältning som skett till följd av detta. När vattennivåerna stiger finns risken att bryggor och båtar sliter sig vilket snabbt kan sätta igen kraftstationernas dammluckor.

- Vattennivåerna i våra sjöar fortsätter stiga, vilket gör att fritidshusägare bör titta till sina stugor. Men, vi arbetar intensivt med att hålla vattennivåerna i schack, avslutar Peter Ström.

Linde energi har regelbunden kontakt med andra energibolag och med Länsstyrelsen i Örebro län.

Läs mer om vattenkraft och följ aktuella vattennivåer

lindeenergi.se Länk till annan webbplats.

För mer information

Chef Elproduktion, Linde energi

Peter Ström

070-588 13 75

Tf. Kommunikationsansvarig, Linde energi

Leif Lundell

070-790 18 86

Senast uppdaterad