Nu är det dags att ansöka om skolskjuts

Biltak med en skolskjutsskylt.

Foto: Region Örebro län/Alexander von Sydow

Under mars månad är det dags att ansöka om skolskjuts inför läsåret 2023-2024. Du som har barn i någon av Lindesbergs kommuns grundskolor behöver göra din ansökan senast den 31 mars.

Vem behöver ansöka om skolskjuts?

Alla vårdnadshavare med barn i kommunens grundskolor, som har behov av skolskjuts, måste ansöka.

Du som har barn i grundsärskola eller gymnasiesärskola behöver inte göra någon ansökan, det sköts av skolans personal. Du kan kontakta skolan vid frågor om skolskjuts för ditt barn.

Elever på gymnasieskola omfattas inte av rätten till skolskjuts. Gymnasieelever som går på skolor i Örebro län som är folkbokförda i Lindesbergs kommun får istället ett resekort som gäller på bussar och tåg i länet.

När ska jag ansöka?

Under perioden 1 – 31 mars 2023 kan du ansöka om skolskjuts för läsåret 2023-2024. För att din ansökan ska kunna hanteras och planeras i tid till skolstarten i augusti måste din ansökan vara inne senast den 31 mars.

Hur gör jag för att ansöka?

Ansökning sker digitalt via e-tjästen nedan. Du behöver e-legitimation för att kunna göra din ansökan. 

skolskjuts.se/applicationportal/lindesberg Länk till annan webbplats.

Om du inte har e-legitimation finns en blankett att ladda ner från kommunens e-tjänsteportal.

etjanst.lindesberg.se/skolskjuts Länk till annan webbplats.

Hur hanteras mitt ärende?

När din ansökan har kommit in bedöms ditt barns rätt till skolskjuts. Efter bedömningen får du ett beslut i e-tjänsteportalen. Om din ansökan beviljas så planeras skolskjuts för ditt barn. När planeringen är klar får du ett nytt meddelande.

Om din ansökan avslås får du också ett meddelande. I beslutet står då motiveringen till avslaget. Där finns även information om hur du kan överklaga beslutet.

Om jag har frågor om min ansökan eller om skolskjutsen?

När du är inloggad i e-tjänsteportalen kan du använda meddelandefunktionen för att ställa frågor om ansökan, beslut eller ditt barns skolskjuts.

För mer information

Mer information om vilka regler som gäller för våra skolskjutsar:

lindesberg.se/utbildning-och-barnomsorg/skolskjuts

Vid frågor kan du även ta kontakt med:

Björn Österby

Utvecklingsstrateg

skolskjuts@lindesberg.se

Senast uppdaterad