Vad händer i Frövi egentligen?

Röda och gröna tomater på kvistar i ett växthus.

Hur skapar man industriskalig produktion och samtidigt tar tillvara på outnyttjade restströmmar? Det är tanken bakom de tio hektar växthus som företaget Wa3rm ska etablera i Frövi under året. Men, i vilken fas är projektet just nu och hur påverkas området intill etableringen?

Det är företaget Wa3rm som idag utför markarbete intill Billerud i Frövi. Sprängnings- och krossningsarbete har pågått sedan i höstas och idag arbetar man med schaktning och utjämning av ytan där växthusen ska stå. Arbetet med att uppföra tio hektar växthus kommer genomföras av det holländska företaget KUBO. Det utvändiga arbetet beräknas pågå mellan april och oktober, därefter fortsätter arbetet invändigt och planeras pågå under början av 2024. I växthusen ska det årligen odlas 8000 ton tomater och, inom några år, även 4000 ton jätteräkor. Företaget Lokal Harvest AB kommer driva tomatodlingen med planerad produktionsstart i mars 2024. Etableringen kommer totalt sett kunna skapa cirka 200 nya jobbtillfällen i Frövi.

Vilket arbete kommer ske inom den närmsta tiden?

Arbetet med att etablera industrigator och VA-ledningar till och från arbetsområdet har upphandlats av Lindesbergs kommun och kommer utföras av företaget NRC.

  • NRC kommer att etablera sina byggbaracker i närheten av Frövi IK föreningsstuga, på en nygrusad yta i anslutning till den befintliga parkeringen. Trafik till och från barackerna kommer främst vara personbilar.
  • Första arbetsmomentet är viss avverkning av skog i anslutning till elljusspåret. Vi avverkar så varsamt det går, men vegetation måste tas bort där det ska anläggas vallar och dagvattendammar inom kort.
  • Andra arbetsmomentet är sprängning och schaktning för den industrigata som byggtrafiken ska använda till och från arbetsområdet. Industrigatan kommer anläggas norr om etableringen, så varken sprängning eller byggtrafik förväntas störa Fröviborna alltför mycket.
  • En del schaktning kommer att genomföras i närheten av elljusspåret vilket stundtals kommer att begränsa möjligheten att vistas där. Elljusspåret kommer återställas så att det går att använda som tidigare när arbetena är klara.

Förhoppningen är att du som invånare i Frövi inte ska påverkas negativt av det arbete som kommer pågå under hela 2023. Du som bor i närheten av etableringen kommer hållas uppdaterad via det informationsbrev som Wa3rm skickar ut till dig via e-post.

Om Wa3rm och etableringen i Frövi

Företaget Wa3rm arbetar med att utveckla och finansiera cirkulära och bio-baserade verksamheter i en industriell skala. Fokus för verksamheten ligger på cirkulär produktion genom att ta tillvara på restströmmar. I Frövi kommer Wa3rm, framför allt, nyttja restvärme från Billerud för att kunna odla tomaterna i växthusen. Målet med etableringen i Frövi är att möjliggöra en hållbar och cirkulär livsmedelsproduktion, året om. Detta ska, i sin tur, bidra till att göra Sverige mer självhushållande på livsmedel.

Har du frågor om arbetet som pågår på plats?

Projektchef, Lindesbergs kommun

Bram Corthals

bram.corthals@sb-bergslagen.se

0581-55 00 03

Har du frågor om Wa3rm eller projektet?

Kommunikationschef, Wa3rm 

Niklas Rydberger

niklas@wa3rm.se

073-508 42 88

Senast uppdaterad