Vad tycker du som äldre om äldreomsorgen?

Äldre kvinna i rullstol håller hand med vårdpersonal.

I mitten av mars skickade vi tillsammans med Socialstyrelsen ut en enkätundersökning till alla över 65 år som har hemtjänst eller plats på äldreboende.

Vi vill veta vad du som äldre inom hemtjänst eller äldreboende tycker. Svara utifrån dina egna erfarenheter och åsikter. Det är frivilligt att delta men din åsikt är viktig och vi vill veta både vad du är nöjd med och vad du inte är nöjd med.

I mitten av mars skickades årets enkät ut till dig där du får möjlighet att svara på frågor om hemtjänsten eller ditt äldreboende. Du får gärna ta hjälp av till exempel en anhörig, vän eller god man för att svara på frågorna. Tänk då på att det är din uppfattning som ska speglas i svaren. Du ska helst ska undvika att be personalen om hjälp med att svara på frågorna.

Enkäten går att svara på till och med 26 maj. Du svarar på enkäten per post eller på internet. Om du är anhörig eller vän till en äldre som är i målgruppen påminn gärna om undersökningen.

Socialförvaltningen och de förtroendevalda i Socialnämnden använder resultaten från undersökningen som underlag för att förbättra och utveckla äldreomsorgen i kommunen.

Senast uppdaterad