Gör din egen jord

Gräsgrön guldbagge och humlor på bolltistel.

Foto: Ulrika Flodin Furås

För att inspirera alla trädgårdsälskare bjuder vi in till ett föredrag om att göra sin egen jord 26 april.

Livet i trädgården börjar med jorden, dess mikroorganismer och maskar. Onsdag 26 april ska Britt-Marie Guldbrand, som tidigare var ordförande i Lindesbergs trädgårdsförening, berätta hur du tar vara på växtavfallet i din trädgård och gör ny jord. Jord med ett myller av liv. Det gillas av daggmaskarna, och när djuren i jorden trivs, trivs också växterna. Dessutom slipper du köpa torvjord som tär på en ändlig resurs i våra mossar.

Föredragshållare:

Britt-Marie Guldbrand

Tid:

Onsdag 26 april kl. 18.30

Föredraget sker utanför bibliotekets öppettider. Kom i tid så du kan bli insläppt. Vid behov ring 0587-55 00 21.

Plats:

Lindesbergs bibliotek

Med detta föredrag inleder vi en kampanj för att inspirera fler att intressera sig för att odla med naturen och bjuda in bin, fjärilar och humlor i sina trädgårdar. Pollinering har stor betydelse för samhället och bidrar till fungerande ekosystem, livsmedelsförsörjning och berikande upplevelser i naturen. Med små medel kan du åstadkomma en rikare trädgård där pollinatörerna trivs och där de hittar pollen och nektar från den tidiga vårens sälg och vårlökar till den sena höstens sista perenner.

I Lindesbergs kommun har vi två projekt med koppling till detta. Dels återupptagen slåtter på ängarna vid Lövstagatan - ett område vi kallar Norra Haga. Dels projektet Lindesby trädgård där vi försiktigt röjt fram strukturerna av en gammal 1800-tals trädgård och där vi planterat nya blommande träd och buskar för att gynna pollinering.

Senast uppdaterad