Hur går det med arbetet i Frövi?

Vy över den arbetsområdet i Frövi där marken förbereds för att bygga upp växthus.

I Frövi pågår byggnationen av det stora växthuset för tomater. WA3RM, företaget bakom etableringen, har meddelat att den planerade räkodlingen inte kommer att bli av. Istället kommer man satsa på grönsaksodling i en större omfattning.

Det är på LinkedIn som WA3RM meddelar att de inte kommer gå vidare med en odlingsanläggning för jätteräkor i Frövi. Avsikten är att flytta utvecklingen av räkodlingen till en mer lämplig plats och istället satsa på grönsaksproduktion i en större skala.

Omsorg om sjön Väringen låg bakom beslutet

Det är av hållbarhetsskäl som WA3RM har beslutat att inte gå vidare med räkodlingen i Frövi. Tillsammans med Region Örebro län, Lindesbergs kommun och Länsstyrelsen utredde företagets projektteam räkodlingens miljöpåverkan och kom fram till att inte lämna in en miljöansökan. Det fanns en risk att en mindre mängd näringsämnen och salt, i vattnet som skulle komma från räkodlingen, skulle kunna påverka Väringen negativt över tid. Att ta bort alla spår av salt och näringsämnen före utsläpp till sjön visade sig inte vara möjligt.

Arbetet med att etablera tio hektar växthus för odling av 8 000 ton tomater i Frövi fortsätter som planerat. Produktionen beräknas komma igång under våren 2024.

Kommunens arbete på plats

Det pågår för närvarande två parallella entreprenader på plats i Frövi. Dels den större för bygget av växthus, dels den mindre kommunala delen som förser området med gator och ledningar för vatten och avlopp. Stundtals är det uppåt 20 grävmaskiner igång samtidigt.

De stora sprängningarna som hör till markarbetet för växthuset är avslutade. Det återstår en del mindre sprängningar för gator och ledningar.

Friluftsområdet med bland annat elljusspåret kommer ha en begränsad tillgänglighet under större delen av 2023.

Kommunens arbete i Frövi rullar på som det ska, tidplanerna följs för att området ska kunna tas bruk under våren 2024. Då ska första växthuset stå på plats och all kommunal infrastruktur ska vara framdragen för denna etapp.

Illustrationsbild av etableringen i Frövi med växthus, vägar och lastbilar.

Illustrationsbild av etableringen i Frövi.

Om etableringen i Frövi

Det är företagen WA3RM och NRC (på uppdrag av Lindesbergs kommun) som idag utför markarbete intill Billerud i Frövi. Sprängnings- och krossningsarbete har pågått sedan i höstas och idag arbetar man framför allt med uppförandet av det första växthuset. Arbetet med att uppföra det tio hektar stora växthuset kommer att pågå fram till i höst. I växthuset ska det årligen odlas 8000 ton tomater genom att ta tillvara på restvärme från Billerud. Produktionsstart är planerad till våren 2024 och etableringen kommer på sikt kunna skapa cirka 200 nya jobbtillfällen i Frövi.

Senast uppdaterad