Enkät till dig som driver litet landsbygdsföretag

Illustration av en dator. Bild med logotyper.

Vi driver idag ett projekt där vi tittar på den digitala mognaden hos mikro- och småföretag på landsbygden i Lindesbergs kommun. För bästa resultat behöver vi din hjälp.

Målet med projektet Mikro- och småföretagens digitala resa är att skapa bättre förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för landsbygdens småföretagare. Detta genom att se över behovet av digitalisering. Svara på vår enkät, totalt sju frågor, och hjälp oss få en bild av vilka behov som finns i kommunen.

Enkätsvar som grund till behovsanalys

Vi genomför idag en behovsanalays. I arbetet med behovsanalysen är vi beroende av input, tankar och idéer från dig som driver ett litet landsbygdsföretag i kommunen. Vi önskar att du som driver ett aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma på landsbygden med 0 - 50 anställda hjälper oss att svara på enkäten och på så sätt bidra till vår behovsanalys.

Här svarar du på enkätundersökningen Länk till annan webbplats.

Frågor som kommer lyftas är:

  • Vad är din syn på digitalisering?
  • Vad betyder det för ditt företag?
  • Finns det utmaningar för att komma vidare i företagets digitala utveckling? Finns med möjligheter?

Behovsanalysen kommer ligga till grund för en vidare diskussion kring hur kommunen och andra stödfunktioner kan arbeta för att information, råd, stöd och övriga insatser ska nå ut till våra fantastiska företag på landsbygden - stora som små.

Om projektet Mikro- och småföretagens digitala resa

Projekt Mikro- och småföretagens digitala resa är ett projekt som syftar till att kartlägga småföretag på landsbygden och analysera deras möjligheter att verka och utvecklas digitalt.

Det är Näringslivsenheten på Lindesberg kommun som driver projektet i samarbete med Region Örebro Län. Projektet finansieras av europeiska jordbruksfonden via Tillväxtverket.

Har du frågor om projektet?

Näringslivsutvecklare

Daniel Fagerlund

daniel.fagerlund@lindesberg.se

0581-810 94

Näringslivsutvecklare

Martina Björck

martina.bjorck@lindesberg.se

0581-810 96

Senast uppdaterad