Fodergräs till lantbrukare och hästgårdar

Häst som betar i en hage.

Är du lantbrukare eller driver hästgård och behöver fodergräs till dina djur? På grund av den ihållande torkan erbjuder vi dig att skörda gräs på delar av kommunens mark.

Den ihållande torkan har skapat en brist på fodergräs. Lindesbergs kommun erbjuder nu ett tillfälligt avtal för dig som är lantbrukare eller som driver en hästgård. Avtalet innebär att du, under en foderskörd 2023, får skörda gräs på kommunal markyta.

Är du intresserad av erbjudandet?

För att anmäla ditt intresse, kontakta vår arbetsledare Verona Andersson. Hennes kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan. Den som först ansöker kommer också först i kön för att bli tilldelad en grönyta. För att vi ska kunna erbjuda avtalet till så många som möjligt kommer det, i första hand, tilldelas en yta per ansökande.

Förutsättningar

  • Erbjudandet gäller enbart för lantbrukare och hästgårdar verksamma i Lindesbergs kommun.
  • Ett arrendeavtal upprättas mellan kommunen och arrendator mot en arrendeavgift om 300 kr/hektar. Avtalet gäller för en foderskörd under 2023.
  • Fodret ska användas till de egna djuren och får inte säljas vidare.
  • Den som skördar gör det med ansvar och på egen risk. Det innebär att du som skördar ansvarar för att kontrollera grönytan för att upptäcka eventuella främmande föremål eller olämpliga foderväxter.

Vi hoppas att detta kan vara till hjälp för djuren i torkan!

Intresseanmälan

För intresseanmälan och mer information om erbjudandet och de förutsättningar som gäller, kontakta vår arbetsledare Park:

Verona Andersson

verona.andersson@lindesberg.se

076-511 35 90

Senast uppdaterad